” न्यूड ” : संयमाने अंतर्मुख करणारी चित्रकृती

शब्दाशब्दामध्ये अर्थ भरलेला असतो, ” न्यूड ” हा शब्द ऐकल्यावर – वाचल्यावर डोळ्यासमोर एक चित्र उभं रहातेह्या शब्दामध्येच खोलवर अर्थ दडलेला आपल्याला जाणवतोपण ” न्यूड ” हा शब्द चित्रकलापेंटिंगमॉडेल इत्यादी बरोबर निगडित आहे पण वास्तवतेचा विचार केला तर हा शब्द आपल्याला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावतोहाच धागा पकडून ” न्यूड ” चित्रपटाकडे बघायला हवे.

A004_C013_05053Y

झी स्टुडिओ प्रस्तुतआणि अथांग कम्युनिकेशन ह्या चित्रपट संस्थेच्या सहयोगाने ” न्यूड ” चित्रपटाची निर्मिती केली असून निर्मात्या मेघना जाधव ह्या आहेतदिगदर्शन रवी जाधव यांचे लाभले आहेझी स्टुडिओ चे बिसनेस हेड मंगेश कुलकर्णी हे आहेतकथा रवी जाधवपटकथा – संवाद सचिन कुंडलकर यांचे आहेतछायाचित्रण अमलेंदू चौधरीवेशभूषा मेघना जाधवसंकलन अभिजित देशपांडेगीते सायली खरेपार्श्वसंगीत सौरभ भालेराव यांचे असून या मध्ये कल्याणी मुळ्येछाया कदमओम भुतकरमदन देवधरनसरुद्दीन शहाश्रीकांत यादवनेहा जोशीकिशोर कदमहे कलाकार असून प्रत्येकाची भूमिका त्यांनी मनापासून समरसतेने केलेली आहे.

न्यूड चा विषय हा वेगळा असून त्याची कथा भावनिक अशी आहेएका यमुनाबाई नावाच्या आई भोवती ही कथा फिरत रहातेआपल्या मुलाने शिकावे हि तिची प्रामाणिक इच्छा असते त्यासाठी ती कष्ट करायला तयार असतेतिचा संसार हा एका गावात असतोपण तिचा पहिलवान नवरा एका दुसऱ्या बाईच्या नादी लागलेला असतोत्या बाईच्या साठी तो यमुनेच्या बांगडया – पैसे सारे हिरावून घेतो त्याच्या त्रासाला कंटाळून यमुना आपल्या मुलाला घेऊन मावशीकडे मुंबईला येतेमावशी रोज सकाळी कामावर जातेआपल्याला हि नोकरी शोध असे यमुना मावशीला सांगतेमावशी त्याला प्रतिसाद देत नाहीएक दिवस यमुना मावशी कुठे कामाला जाते हे शोधून काढतेमावशी सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मध्ये नोकरी करीत असतेपण तिथे ती नेमके काय काम करते ह्याचा छडा यमुना लावतेमावशी तेथे वेगळ्या प्रकारचे अर्थात न्यूड मॉडेलिंग करीत असतेतेथे चित्रकला शिकायला आलेली मुलं हि तिला बघून चित्र काढत असतातपण त्यांची नजर हि वखवखलेली नसतेत्यांचा तो अभ्यासाचा भाग असतोते शिक्षणाचं काम आहे,,,, असं सगळं मावशी यमुनेला खरं खरं काय ते सांगतेआणि घरी सांगू नकोस असे बजावते,

यमुनेला सुद्धा आपल्या मुलाला शिकवायचे असतेमुलाला नेमकी चित्रकलेची आवड असतेआणि पुढचा धोका ओळखुन यमुनाबाई शिक्षणासाठी आपल्या मुलाला परगावी पाठवतेआणि ती सुद्धा मावशी बरोबर त्या ” कामाला सुरवात करतेकालांतराने मुलगा परगावाहून मुंबईला परत येतोचित्रकला शिकायची नाही असे ठरवतोनोकरी करतोपण एक दिवस तो ” न्यूड ” चित्रांचे प्रदर्शन बघायला जातो आणि शेवटी नेमकं काय होते ह्याचे उत्तर शोधायला आपल्याला सिनेमा पाहायला हवा,,,, चित्रपटातील सर्वच कलाकारांची कामे उत्तम झालेली आहेतसंगीत – छायाचित्रण – ह्या जमेच्या बाजू आहेतहा सिनेमा संयमाने /वास्तवतेची जाणीव करून देताना अंतर्मुख करायला लावतो. ,,,,

चित्रकला ह्या विषयावर चित्रपटाची कथा बेतलेली आहेचित्रकला शिकवणाऱ्या कॉलेज मध्ये शेवटच्या वर्षाला त्या विध्यार्थ्यांना ” न्यूड ” चित्रे समोर ” मॉडेल ” बसवून काढायची असतातहि मॉडेल्स ” स्त्री आणि पुरुष ” अशी असतातहि चित्रे साकारताना चित्रकार त्या मॉडेलच्या शरीराकडे बघत नाही तो त्यातील आत्मा शोधीत असतोचित्रकार मॉडेलचे चित्र काढीत असतो त्यावेळी तो त्याच्या कल्पनेप्रमाणे गावातील शहरातील बाई रेखाटत असतोत्यासाठी समोरचे मॉडेल हे फक्त एक शरीर असतेकल्पना फक्त चित्रकाराच्या असतातआणि त्यातून त्याची प्रतिभा कळतेचित्रकाराची दृष्टी हि फक्त शिक्षण घेण्याची असते.

हा सिनेमा वेगवेगळे विचार मांडतोकलेकडे आपण कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतोय हा महत्वाचा विचार आहेचयमुनाबाई हि आई आहे तिची जीवन कथा मांडली आहेत्याचप्रमाणे चित्रकलेकडे बघण्याचा सामान्य माणसाचा दृष्टिकोन कोणता आहे ह्यावर सिनेमा कळत न कळत भाष्य करतोआपण बऱ्याच वेळा एखादे चित्र बघून त्याच्या मागे काय विचार असेल हे न बघताच आपण आपले मत देतोत्यावर सुद्धा विचार करायला लावणारा हा सिनेमा आहे.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: